Uložit do mé složky
Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Muzeum textilu © http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=174&id=7