Uložit do mé složky
Vozík před vybetonovanou částí chodby © www.honzahruby.com