Uložit do mé složky
Spodní štola plánovaného sálu s otvorem do vrchní štoly © www.honzahruby.com