Uložit do mé složky
T.G.Masaryk sedící, čtoucí v Hodoníně